Często zadawane pytania

Poniżej udzielamy przejrzystych i przystępnych odpowiedzi na często zadawane pytania przez naszych klientów.

1. Jak zmienić przypisanie kategorii (np. kurtki na okrycia wierzchnie)?

Jeżeli zmiana ma dotyczyć tylko nazwy, wystarczy, że wprowadzisz ją w swoim sklepie - rozpoznając kategorie korzystamy z ich identyfikatorów, więc zmiana nazwy nie wpłynie na działanie integratora.

Jeżeli natomiast chcesz wprowadzić poważniejszą zmianę, na przykład usunąć jedną z kategorii i przenieść jej zawartość do innej, należy o takim działaniu poinformować integrator. W pierwszej kolejności należy skorzystać z mapowania kategorii (rozdział Zarządzanie kategoriami >> Mapowanie kategorii) i wskazać nowe powiązanie pomiędzy kategorią w hurtowni a kategorią w sklepie.

Przykład:

Jeśli usuwasz ze sklepu kategorię "Kurtki", zostawiając nadrzędną kategorię "Okrycia wierzchnie", należy w mapowaniu wskazać, że odpowiednikiem kategorii "Kurtki" w hurtowni od teraz będzie kategoria "Okrycia wierzchnie" w sklepie.

Następnie należy uruchomić pełną aktualizację według kategorii, wybierając te z nich, których dotyczy zmiana, oraz zaznaczając w aktualizowanych parametrach "Kategorie" (rozdział Pełna aktualizacja >> Uruchamianie pełnej aktualizacji) - w ten sposób produkty trafią w odpowiednie miejsca zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w mapowaniu.

Wskazówka:

Analogicznie możesz postąpić, jeśli do tej pory niezmapowane produkty trafiały do kategorii zbiorczej, aby po dodaniu i zmapowaniu nowej kategorii wprowadzić do niej już obecne w sklepie produkty.

2. Jak dla jednej kategorii ustalić oddzielną politykę cenową (inną niż dla pozostałych)?

W dedykowanym narzędziu do zarządzania cenami (rozdział Zarządzanie cenami) dostępnych jest 30 profili cenowych, które mogą zostać przypisane do wybranych kategorii, producentów lub progów. Każdy z nich składa się z 3 parametrów - procenta, kwoty i zaokrąglenia.

W celu przypisania nowego profilu cenowego należy w pierwszym panelu wybrać przypisanie profili według kategorii, następnie w środkowym panelu uzupełnić parametry dla nowego profilu (po wykorzystaniu pierwszych trzech należy skorzystać z rozwijanej listy), a następnie w trzecim panelu wybrać, do której kategorii ma on zostać przypisany.

3. Chcę samodzielnie przypisać produkty do kategorii. Jak to skonfigurować?

W takiej sytuacji należy skorzystać z narzędzi udostępnionych przez platformę sklepową, z której korzysta Twój sklep. Modyfikacje wprowadzone do integratora będą wówczas zależeć od tego, które produkty mają być porządkowane ręcznie:

  1. Wszystkie produkty chcę uporządkować ręcznie - wówczas w mapowaniu (rozdział Zarządzanie kategoriami >> Mapowanie kategorii) należy zaznaczyć opcję "Przypisz produkt do kategorii domyślnej", wskazując ją, oraz pominąć konfigurację powiązań między kategoriami.

  2. Produkty z części kategorii mają być sortowane automatycznie, produkty z pozostałych chcę uporządkować ręcznie - wówczas w ustawieniach mapowania należy zmapować wybrane kategorie oraz zaznaczyć opcję "Przypisz produkt do kategorii domyślnej" dla produktów niezmapowanych, wskazując ją.

  3. Chcę ręcznie uporządkować jedynie pojedyncze produkty - wówczas nie jest konieczne wprowadzanie zmian w konfiguracji integratora - nowe produkty będą trafiać do kategorii wskazanych przez hurtownię, po czym mogą zostać przeniesione do innej, wybranej przez Ciebie.

Uwaga!

Niezależnie od wybranej opcji należy pamiętać, żeby uruchamiając pełną aktualizację zwracać uwagę na "Kategorie" w aktualizowanych parametrach, gdyż jej zaznaczenie nadpisze zmiany w kategoriach dla aktualizowanych produktów.

4. Chcę samodzielnie ustalać ceny produktów w sklepie. Czy jest taka możliwość?

Oczywiście! Aby tego dokonać, w automatycznej aktualizacji (rozdział Automatyczna aktualizacja >> Konfiguracja automatycznej aktualizacji) odznacz pole "Cena" - wykonanie tej czynności wyłączy automatyczną aktualizację cen w Twoim sklepie przez nasz integrator (wciąż możesz wprowadzić do wybranych produktów ceny z hurtowni korzystając z pełnej aktualizacji).

Uwaga!

Pamiętaj o wprowadzonych modyfikacjach uruchamiając pełną aktualizację. Jeśli wybierając jej zakres oraz aktualizowane parametry zaznaczysz cenę, wartości te zostaną nadpisane we wszystkich wskazanych produktach!

5. W hurtowni jest wiele atrybutów opisujących kolor zielony: np. limonkowy, butelkowy. Chcę, żeby klienci w sklepie mogli wybrać tylko kolor zielony. Jak to zrobić?

W tym celu należy skorzystać z narzędzia do mapowania cech (rozdział Zarządzanie atrybutami >> Cechy). Jeśli wybrana wartość cechy (np. kolor zielony) już znajduje się w sklepie, wystarczy przypisać ją korzystając z rozwijanej listy przy wybranych wartościach z hurtowni (oliwkowy, butelkowy). W przeciwnym razie należy ją utworzyć lub zmodyfikować jedną z już istniejących.

Wskazówka:

Jeżeli w twoim sklepie produkty są rozdzielone na warianty na podstawie koloru, ich mapowanie ustawisz, korzystając z mapowania wariantów (rozdział Zarządzanie atrybutami >> Warianty).

6. Chcę mieć dokładnie taką samą strukturę kategorii jak w hurtowni. Jak to zrobić?

W tym celu należy skorzystać z udostępnionego w integratorze narzędzia do kopiowania kategorii. Zostało ono szczegółowo opisane w rozdziale Zarządzanie kategoriami >> Kopiowanie kategorii.

7. Ustalam w sklepie własne ceny i opisy produktów. Co zrobić, aby integrator tego nie zepsuł?

Aby wyłączyć automatyczną aktualizację cen w Twoim sklepie przez nasz integrator, w panelu służącym konfiguracji automatycznej aktualizacji (rozdział Automatyczna aktualizacja >> Konfiguracja automatycznej aktualizacji) odznacz pole "Cena".

W przypadku opisów nie musisz robić nic - integrator nie aktualizuje ich automatycznie.

Uwaga!

Pamiętaj o wprowadzonych modyfikacjach uruchamiając pełną aktualizację. Jeśli wybierając jej zakres oraz aktualizowane parametry zaznaczysz opis oraz cenę, wartości te zostaną nadpisane we wszystkich wybranych produktach!

Wskazówka:

Korzystając z pełnej aktualizacji możesz przywrócić opisy i ceny udostępnione przez hurtownię dla produktów wybranych pojedynczo, z wybranych kategorii lub od wybranego producenta.

8. Chcę uaktualniać tylko stany magazynowe, innych parametrów nie. Jak to zrobić?

W konfiguracji automatycznej aktualizacji (rozdział Automatyczna aktualizacja >> Konfiguracja automatycznej aktualizacji) odznacz wszystkie parametry do aktualizacji poza stanem magazynowym (oraz aktywnością, jeśli chcesz, aby produkty zostawały oznaczone jako "Niedostępne" po osiągnięciu wskazanego w konfiguracji stanu magazynowego).

9. Mam już produkty tej hurtowni w sklepie i chcę je zachować. Czy jest to możliwe?

Oczywiście! Możemy utworzyć produkty niezależnie od tych, które są już oferowane przez twój sklep, dodając do ich identyfikatorów odpowiedni prefiks. Są one wówczas traktowane przez sklep jako osobny produkt, nawet, jeśli ich nazwy, opis lub pozostałe atrybuty są identyczne. W tym celu skontaktuj się z naszym zespołem!

10. Czy mogę zintegrować swój sklep z trzema hurtowniami jednocześnie?

Oczywiście! Wówczas podczas wybierania dowolnego narzędzia w naszym integratorze będziesz mógł wybrać, dla której z hurtowni ma ono zostać wykorzystane. Dzięki temu możesz wygodnie sterować wszystkimi hurtowniami korzystając z jednego panelu, jednocześnie mając pełną kontrolę nad ustawieniami każdej z osobna.

11. Czy integrator nie uszkodzi produktów, które mam już w sklepie?

Integrator modyfikując produkty w twoim sklepie do ich rozpoznania wykorzystuje identyfikator - ciąg znaków nadany przez hurtownię wyjątkowy dla danego produktu. Nie ma on możliwości wprowadzenia zmian w produktach, których identyfikatorów nie posiada w swojej bazie.

Może jednak dojść do sytuacji, w której dwa różne produkty udostępnione przez dwie różne hurtownie będą miały identyczny identyfikator. Aby zapobiegać kolizjom, podczas konfiguracji wdrożenia Twojego sklepu dodajemy do identyfikatorów dodatkowy kod powiązany z hurtownią (tzw. prefiks) - dzięki temu integrator szuka produktów na podstawie dwóch warunków: kodu hurtowni i kodu produktu.

Dodatkowo, integrator w sposób automatyczny może modyfikować tylko 3 podstawowe atrybuty - ceny, dostępność i aktywność. Nie ma on możliwości skasowania produktów z twojego sklepu, a wprowadzenie zmian w pozostałych atrybutach, takich jak nazwa czy opis, odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem uruchamianej ręcznie pełnej aktualizacji.

Mówiąc krótko - nasz integrator ma wbudowane rozwiązania minimalizujące prawdopodobieństwo oraz skalę uszkodzenia produktów już obecnych w sklepie.

12. Zmieniam adres sklepu. Jak to uwzględnić w konfiguracji?

Zmieniając domenę sklepu skontaktuj się z nami - przygotujemy dla ciebie instrukcje dostosowane dla twojej platformy sklepowej lub osobiście zajmiemy się wprowadzeniem stosownych zmian, aby cały proces przebiegł szybko i bezproblemowo.

13. Czy mogę wprowadzić własne opisy i nazwy produktów?

Tego typu zmiany należy wprowadzać po stronie sklepu - nie oferujemy narzędzi umożliwiających pojedynczą lub masową edycję wybranych atrybutów produktów (z wyjątkiem polityki cenowej oraz map cech, producentów i wariantów).

14. Czy mogę wykorzystać kategorie, które mam już w sklepie?

Oczywiście! W takiej sytuacji skorzystaj z naszego narzędzia do mapowania kategorii (rozdział Zarządzanie kategoriami >> Mapowanie kategorii) i wskaż nam, w jaki sposób mamy umieścić produkty z hurtowni w Twoim sklepie.

15. Chciałbym, aby nowe produkty były niewidoczne dla klientów, dopóki ich nie włączę. Czy jest taka możliwość?

Jeżeli twoja platforma sklepowa obsługuje dodawanie produktów niewidocznych dla klienta, to my również! Skontaktuj się z nami, a pomożemy ci w odpowiednim skonfigurowaniu naszego integratora.

16. Nie widzę na liście hurtowni, z którą chciałbym się zintegrować. Czy jest mimo to taka możliwość?

Cały czas pracujemy nad rozbudową oferty hurtowni dla naszych klientów. Jeżeli interesująca Cię hurtownia nie znajduje się na naszej liście, skontaktuj się z nami! Zbadamy, czy jesteśmy w stanie dodać jej obsługę do naszego integratora i dołożymy starań, aby umożliwić Ci rozszerzenie oferty Twojego sklepu o jej produkty.

Uwaga!

W przypadku hurtowni spoza oferty należy mieć na uwadze to, że procedura integracji może zająć więcej czasu - konieczne jest przygotowanie od podstaw modułu importującego bazę produktów do integratora. Informacje odnośnie dokładnego terminu wdrożenia udostępniamy indywidualnie.

17. Ile trwa dodanie wszystkich produktów z hurtowni do sklepu?

W zależności od hurtowni oraz platformy sklepowej czas pełnego importu produktów może potrwać od kilku minut do nawet kilkunastu godzin. Zależy to od tego, ile produktów znajduje się w ofercie hurtowni oraz jak wiele produktów możemy wprowadzić do sklepu w jednostce czasu w taki sposób, aby nie zaburzyć stabilności jego działania.

18. Jak często ma miejsce aktualizacja?

Domyślnie zarówno import danych z hurtowni, jak i ich eksport do sklepu odbywają się w cyklu 2-godzinnym.

Parametry te mogą jednak ulegać zmianie - część hurtowni udostępnia bazę produktów raz dziennie, inne robią to kilka razy w roku, a niektóre aktualizują informacje o produktach nawet co kilka minut. Czas ten może również zależeć od Twojego sklepu - jeżeli wprowadzanie zmian w produktachnowych produktów odczuwalnie obciąża sklep, staramy się odpowiednio dostosować interwał aktualizacji.

Na życzenie klientów, o ile jest to wykonalne od strony technicznej, istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości aktualizacji.

19. Skopiowałem kategorie z hurtowni (lub ustawiłem ich mapę), a produkty nadal nie pojawiają się w sklepie. Co zrobić?

Jeśli produkty nie zostały wcześniej dodane do sklepu, należy:

  1. Poczekać na uruchomienie automatycznej aktualizacji, jeśli w jej konfiguracji zaznaczone jest pole umożliwiające dodawanie produktów do sklepu (rozdział Automatyczna aktualizacja >> Konfiguracja automatycznej aktualizacji) lub ręcznie uruchomić pełną aktualizację.

  2. Uruchomić pełną aktualizację, jeśli w konfiguracji automatycznej aktualizacji pole umożliwiające automatyczne dodawanie nowych produktów nie zostało zaznaczone.

Uwaga!

Jeśli w konfiguracji pełnej aktualizacji (rozdział Pełna aktualizacja >> Konfiguracja pełnej aktualizacji) została wybrana opcja "Tylko aktualizuj istniejące" integrator nie doda nowych produktów do sklepu. To jedyne narzędzie, które to umożliwia.

20. W jaki sposób mogę wybrać produkty, które trafią do mojego sklepu?

Ograniczanie eksportu produktów do sklepu może się odbywać na kilku poziomach.

Wszystkie produkty pobrane z hurtowni trafiają do menedżera produktów w integratorze - tutaj też można dokonać wstępnej selekcji produktów do aktualizacji. Zrobisz to wybierając produkty pojedynczo lub korzystając z dostępnych na górze strony filtrów, a następnie korzystając z dedykowanych przycisków "Włącz" i "Wyłącz" (rozdział Menedżer produktów). Domyślnie wszystkie nowe produkty udostępnione przez hurtownię są przez nas dodawane jako włączone.

Dodawanie produktów przez pełną aktualizację przebiega zgodnie z regułami wskazanymi w mapowaniu. W szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na mapę kategorii, gdzie można całkowicie wyłączyć dodawanie produktów z danych kategorii do sklepu (rozdział Zarządzanie kategoriami >> Mapa kategorii).

Ostatnim punktem są bezpośrednie ustawienia pełnej oraz automatycznej aktualizacji. O zakresie produktów modyfikowanych/dodawanych przez każdą z nich możemy zadecydować uruchamiając je ręcznie (rozdziały Pełna aktualizacja >> Uruchamianie pełnej aktualizacji i Automatyczna aktualizacja >> Uruchamianie automatycznej aktualizacji), natomiast w przypadku pełnej aktualizacji warto wprowadzić odpowiednie ograniczenia w jej konfiguracji (rozdział Automatyczna aktualizacja >> Konfiguracja automatycznej aktualizacji).

Contents
1. Jak zmienić przypisanie kategorii (np. kurtki na okrycia wierzchnie)?
2. Jak dla jednej kategorii ustalić oddzielną politykę cenową (inną niż dla pozostałych)?
3. Chcę samodzielnie przypisać produkty do kategorii. Jak to skonfigurować?
4. Chcę samodzielnie ustalać ceny produktów w sklepie. Czy jest taka możliwość?
5. W hurtowni jest wiele atrybutów opisujących kolor zielony: np. limonkowy, butelkowy. Chcę, żeby klienci w sklepie mogli wybrać tylko kolor zielony. Jak to zrobić?
6. Chcę mieć dokładnie taką samą strukturę kategorii jak w hurtowni. Jak to zrobić?
7. Ustalam w sklepie własne ceny i opisy produktów. Co zrobić, aby integrator tego nie zepsuł?
8. Chcę uaktualniać tylko stany magazynowe, innych parametrów nie. Jak to zrobić?
9. Mam już produkty tej hurtowni w sklepie i chcę je zachować. Czy jest to możliwe?
10. Czy mogę zintegrować swój sklep z trzema hurtowniami jednocześnie?
11. Czy integrator nie uszkodzi produktów, które mam już w sklepie?
12. Zmieniam adres sklepu. Jak to uwzględnić w konfiguracji?
13. Czy mogę wprowadzić własne opisy i nazwy produktów?
14. Czy mogę wykorzystać kategorie, które mam już w sklepie?
15. Chciałbym, aby nowe produkty były niewidoczne dla klientów, dopóki ich nie włączę. Czy jest taka możliwość?
16. Nie widzę na liście hurtowni, z którą chciałbym się zintegrować. Czy jest mimo to taka możliwość?
17. Ile trwa dodanie wszystkich produktów z hurtowni do sklepu?
18. Jak często ma miejsce aktualizacja?
19. Skopiowałem kategorie z hurtowni (lub ustawiłem ich mapę), a produkty nadal nie pojawiają się w sklepie. Co zrobić?
20. W jaki sposób mogę wybrać produkty, które trafią do mojego sklepu?